Hur vi färdas som MC-grupp i trafiken

Se det som riktlinjer för ökad trivsel, förståelse och självklart också för ökad säkerhet på vår gemensamma MC-resa :) Det finns flera sätt att färdas i grupp på MC-touring och lite beroende på hur det ser ut med trafikintensitet och komplexa trafiksystem så väljer vi att göra på olika sätt. Grundregeln är att vi färdas som grupp men utan att förhindra övrig trafik. Vi försöker att anpassa farten till den trafikrytmen som råder både för att slippa bli omkörda och att vi själva som grupp tvingas att göra omkörning. Vi kör också normalt alltid med en guide först och en guide sist i gruppen för att hålla ihop gruppen och i fall något händer eller det blir osäkert vart vi ska.

1 a. Välj plats i gruppen vid avfärd och håll den till nästa stopp, byten av plats sker endast vid rast och aldrig efter vägen. Detta för att vi inte ska behöva ha blå koll på varandra och vad eventuellt kompisen där bakom helt plötsligt hittar på.

1 b. Viktigt att du tar en plats efter din förmåga (ny, svagare mc, etc.) lägg dig långt fram eftersom det oftast blir så att de som ligger långt bak för åka fortare då det blir typ "gummi-bands syndromet".

2. Ha koll framåt och försök hålla jämn fart med den framför men med lämpligt avstånd, tätare i trång stadstrafik(tät zicksack-formation) och glesare på landsväg/motorväg (3-sekundersregeln). Vi måste inte se kompisen där bakom hela tiden vid vägbyten och stopp så samlas gruppen igen. Vid t.ex. rödljus är det väldigt viktigt att tajta till ledet och var beredd att köra så fort det blir grönt så kommer, med lite tur, alla iväg före nästa rödljus.

3. På större vägar (bredare med mittmarkering) så markerar guiden som kör först, genom att lägga sig närmare mittmarkeringen, att det är lämpligt att hålla zickzack-formation men fortsatt med lämpligt avstånd till framförvarande. Det ger en säkrare överblick för alla i gruppen. Formationen lämnas bara om någon annan trafikant påvisar att den vill köra om.

4. Alla har EN MYCKET VIKTIG UPPGIFT att fylla i gruppen! När vi kommer till ett vägkors och guiden där framme visar på att vi ska byta riktning och välja en ny väg då måste var och en i gruppen se att den som ligger efter är med på och ser att en sådan riktningsförändring sker. Om du inte ser någon i backspegeln måste du vänta vid korset tills nästa MC i gruppen dyker upp och ser vad som gäller. Se det som en grundregel men det beror också på vilken modell vi använder, detta beskriver ”Öppen gruppkörning” Vi använder också när det är lämpligt den ”Danska modellen” *) eller som det också kallas ”Corner Man”.

5. KÖR ALDRIG ÖVER DIN FÖRMÅGA! Det är alltid du som förare som bestämmer vilken fart du kan hantera och när det t.ex. är lämpligt att köra om. Följ inte bara med gruppen utan gör alltid en egen bedömning men utan att glömma att vi är ute på en gemensam resa.

6. Ingen stannar förrän det är dags för planerat paus. Vi kör normalt med en paus var 50-70 minut om det inte sker tätare pga. fotostopp etc. Det är också guiden som väljer vilka fotostopp vi gör som grupp. På platser med mycket att se så kan det istället bli fri körning mellan två punkter för att var och en ska få stanna och fota som det passar bäst. Måste du ända stanna pga. något problem ge tydligt tecken och invänta guiden som ligger sist som stannar och kollar läget. Övriga i gruppen fortsätter att köra, det är bara den sista guiden som stannar om det inte är nödvändigt mer hjälp. Tänk bara på att tydligt markera att du stannar om du t.ex. kör in på en avfart/parkering så att guiden som kör sist ser dig. Om guiden som kör först stannar och sitter kvar på sin MC då sitter alla andra också kvar, det innebär att det kanske bara är en kart/GPS koll och att vi strax är på väg igen. Om guiden som kör först stannar och tar av sig hjälmen då är det paus och vila. Information om hur länge lämnas på plats. Tänk också på att vi är en stor grupp och att det kan vara svårt att hitta tillräckligt stora parkeringsutrymmen efter vägen så se till att parkera så tätt det går.

7. Alla tankar samtidigt! Om guiden stannar för att tanka så gäller det alla oavsett om du har bränsle kvar för ytterligare ett antal mil. Enda orsaken att inte göra så är att du vet att du har tillräckligt med bränsle fram till nästa tankning. Kolla med guiden när nästa tankning blir. Vi börjar normalt varje dag fulltankade om inget annat meddelas.

8. För att alla ska veta när det är dags att åka igen vid efter paus så brukar guiden markera detta med en signal. När guiden gör så är det 3 minuter till avfärd. Den som då vet att det tar lite tid att bli klar börjar då direkt sätta på sig sin utrustning. Detta är för att vi inte ska behöva vänta i 30 graders värme, på någon som inte är färdig, det ökar trivseln på resan.

9. Det är helt ok att göra en egen avstickare och ta sig till nästa uppsamling på egen hand men då måste guiden underrättas i god tid så att både guiden och du som avviker vet vad som gäller. Guiderna kan då även berätta var och när det är lämpligt att mötas upp. Lämplig uppsamling kan vara till lunch, nästa övernattning eller annat som vi kommer överens om.

10. Guiden som kör först håller alltid lagstadgad hastighet +/- 10 % eller försöker följa aktuell trafikrytm och ALLTID mätt med GPS (ger i princip exakt hastighet) (bra om Road-master har GPS). På grund av "gummisnoddseffekten" kan hastigheten bli högre längre bak i ledet men det beror i så fall på att deltagarna försöker köra i fatt. ALLA deltagare ansvar för sin egen hastighet och det finns inget krav att du ska köra i fatt utan håll hastigheten enligt samma princip som ovan.

Körning vid 1-2 väg. Innan man gör över till 1 väg, så bör den som ligger sist gå ut "stänga" andra körfältet om det verkar komma bilar som tänker åka om. Detta göres så att inte bilar (fordon) ska tränga sig in i mellan gruppen, som då kan bli en trafikfara. (Visst kan det reta en del, men det får man ta)  

*) Danska modellen: Danska modellen innebär att när gruppen kommer till en korsning/vägbyte så markera guiden som ligger först till den deltagare som ligger direkt efter att denne ska stanna i korset/vägkanten och på så vis visa alla att här svänger vi. Viktigt att då också markera tydligt med blinkers eller på annat lämpligt sätt. Tänk också på att stanna trafiksäkert. När deltagaren som stannat ser att guiden som åker sist kommer så faller deltagaren in i ledet FRAMFÖR den siste guiden igen. Vid nästa kors/vägbyte pekar första guiden igen och nästa deltagare stannar i korset/vägkanten ... och så vidare.

                                                                                        Ronny Overgaard

11. Har man intercom som kan sammankopplas mellan deltagare, så se till att ledaren (Roadmaster) samt sista deltagaren i gruppen (svansen) är sammankopplade.

12. Håll avstånd till framförvarande, inte för närma och inte för långt. Följ rytmen.  Om du har för långt avstånd till framförvarande så blir det svårt att kör i grupp. Oftas kommer någon bil emellan, samt att framförvarande måsta sakta ner vilket medför att  hela gruppen saktar av. Således håll rätt avstånd och följ tempot.

Not. Hastighetsmätaren på motorcykeln visar oftas fel ca. + 5-10%, kan bero på däck m.m..  Så följ därför Roadmaster, eller din GPS hastighet. Om du följer din hastighet enligt hastighetsmätaren så kan det bli problem i gruppen (stora avstånd)

Kommentarer

stig Karlsso

11.06.2021 15:38

Längst bak går det av någon konstig anledning alltid väldigt fort så om en "nybörjare" är med så be honom/henne att lägga sig som nr 2 eller 3

Janne

13.06.2021 12:33

Lagt till detta.